Sveicināti Pārtikas un veterinārā dienesta e-pakalpojumu vietnē!

Ātri un ērti atrodama informācija par Pārtikas un veterinārā dienesta pakalpojumiem.

PVD
Veterinārie sertifikāti

Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts nepieciešams gadījumos, kad to pieprasa importētājvalsts kompetentā iestāde. Lai saņemtu sertifikātu, ir jāiesniedz iesniegums PVD.

Uzsākt e-pakalpojumu »
PVD
Veterināro objektu pārbaužu protokoli

Pārbaužu protokoli pieejami PVD reģistrētajiem uzņēmumiem, kuros veiktas pārbaudes un kuru pārstāvji saņēmuši noteiktas formas veidlapu ar piekļuves datiem protokola apskatīšanai. Protokoli portālā ir pieejami 30 dienas no pārbaudes veikšanas datuma.

Uzsākt e-pakalpojumu »
PVD
Uztura bagātinātāji un noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti

Lai Latvijā laistu tirgū uztura bagātinātājus vai noteiktās grupās ietilpstošus pārtikas produktus, šie produkti ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Lai reģistrētu produktus, PVD ir jāiesniedz paziņojums uztura bagātinātāja vai noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijai.

Uzsākt e-pakalpojumu »
PVD
PVD reģistrēto uzņēmumu pārbaužu protokoli

Pārbaužu protokoli pieejami PVD reģistrētajiem uzņēmumiem, kuros veiktas pārbaudes un kuru pārstāvji saņēmuši noteiktas formas veidlapu ar piekļuves datiem protokola apskatīšanai. Protokoli portālā ir pieejami 30 dienas no pārbaudes veikšanas datuma.

Uzsākt e-pakalpojumu »