PP
PVD reģistrēto uzņēmumu pārbaužu protokoli
Pārbaužu protokoli pieejami PVD reģistrētajiem uzņēmumiem, kuros veiktas pārbaudes un kuru pārstāvji saņēmuši noteiktas formas veidlapu ar piekļuves datiem protokola apskatīšanai.