Sveicināti Pārtikas un veterinārā dienesta e-pakalpojumu vietnē!

Ātri un ērti atrodama informācija par Pārtikas un veterinārā dienesta pakalpojumiem.

PVD
Veterinārie sertifikāti

Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts nepieciešams gadījumos, kad to pieprasa importētājvalsts kompetentā iestāde. Lai saņemtu sertifikātu, ir jāiesniedz iesniegums PVD.

Uzsākt e-pakalpojumu »
PVD
Veterināro objektu pārbaužu protokoli

Pārbaužu protokoli pieejami PVD reģistrētajiem uzņēmumiem, kuros veiktas pārbaudes un kuru pārstāvji saņēmuši noteiktas formas veidlapu ar piekļuves datiem protokola apskatīšanai. Protokoli portālā ir pieejami 30 dienas no pārbaudes veikšanas datuma.

Uzsākt e-pakalpojumu »
PVD
Uztura bagātinātāji un noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti

Lai Latvijā izplatītu uztura bagātinātājus, vai uzsāktu noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izplatīšanu, šie produkti ir jāreģistrē PVD, kā arī noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu gadījumā – jāpaziņo PVD par izplatīšanas uzsākšanu. Lai reģistrētu uztura bagātinātāju/noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu vai paziņotu par tā izplatīšanu, jāiesniedz pieteikums PVD.

Uzsākt e-pakalpojumu »
PVD
PVD reģistrēto uzņēmumu pārbaužu protokoli

Pārbaužu protokoli pieejami PVD reģistrētajiem uzņēmumiem, kuros veiktas pārbaudes un kuru pārstāvji saņēmuši noteiktas formas veidlapu ar piekļuves datiem protokola apskatīšanai. Protokoli portālā ir pieejami 30 dienas no pārbaudes veikšanas datuma.

Uzsākt e-pakalpojumu »