PP
Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrs

PVD reģistru informācija ir pieejama visiem:

  • bez maksas
  • tiešsaistē, bez piekļuves ierobežojumiem
  • mašīnlasāmā formātā

Ievērojot iepriekšminētos principus, pilnībā tiek nodrošināta atbilstība atvērto datu idejai.

Lejupielādēt

dp-csv.zip