PVD
PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu darbības veidu klasifikators
Dzīvnieku barības aprites uzraudzība
Kods
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Rīcība
Piezīmes
Kods
99.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Produktīvo dzīvnieku barības primārās ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
99.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības audzēšana, novākšana, žāvēšana, skābēšana, transportēšana, uzglabāšana ražošanas vietā
Rīcība
Piezīmes
LDC*
Kods
99.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības sajaukšana savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai, neizmantojot barības piedevas un premiksus
Rīcība
Piezīmes
Kods
99.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Produktīvo dzīvnieku ēdināšana
Rīcība
Piezīmes
Kods
99.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības transportēšana uz pārstrādes uzņēmumu, tirdzniecības vietu
Rīcība
Piezīmes
Kods
120.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības piedevu ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
120.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kokcidiostati, histomonostati
Rīcība
Piezīmes
R 141/207
Kods
120.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzturfizioloģiskās, zootehniskās, tehnoloģiskās un organoleptiskās barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
R183/2005 10.panta 1.punkta a) apakšpunktā noteiktās barības piedevas
Kods
120.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citas barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts
Kods
121.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Premiksu ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
121.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Premiksi, kas satur kokcidiostatus, histomonostatus, A vitamīnu, D vitamīnu, varu, selēnu un citas zootehniskās barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
R 183/2005 10.panta 1.punkta b) apakšpunktā noteiktie premiksi. Jānorāda izmantotās piedevas
Kods
121.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citi premiksi
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts
Kods
122.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumu ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
122.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barība lauksaimniecības dzīvniekiem, kas satur kokcidiostatus, histomonosatus, citas zootehniskās barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
R 183/2005 10. panta 1.punkta c) apakšpunktā noteiktās barības piedevas
Kods
122.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības, kas satur kokcidiostatus, histomonostatus, citas zootehniskās barības piedevas, ražošana dzīvnieku novietnē novietnes dzīvnieku ēdināšanai
Rīcība
Piezīmes
R 183/2005 10.panta 1.punkta c) apakšpunktā noteiktās barības piedevas. Prasības R 183/2005 II pielikumā
Kods
122.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barība mājas (istabas) dzīvniekiem, izmantojot kokcidiostatus, histomonostatus, citas zootehniskās barības piedevas vai premiksus, kas satur minētās barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts
Kods
122.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības, kas satur barības piedevas un/vai premiksus, ražošana dzīvnieku novietnē novietnes dzīvnieku ēdināšanai
Rīcība
Piezīmes
R 183/2005 4.panta 2.punkts. Prasības R 183/2005 II pielikumā (izņemot kokcidiostatus, histomonostatus, ārstnieciskos premiksus, citas zootehniskās barības piedevas).
Kods
122.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barība, kas satur barības piedevas un/vai premiksus un/vai papildbarību
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts. Izmanto barības piedevas, premiksus, papildbarību (izņemot kodu 121.1.;121.2.).
Kods
122.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības ražošana mobilajos barības maisītājos
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts. Ja mobīlajos barības maisītājos izmanto barības piedevas un/vai premiksus, tos klasificē kā barības ražošanas uzņēmumus.
Kods
122.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Sausie barības maisījumi, kas satur barības piedevas, mājas (istabas) dzīvniekiem
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts. Izmanto barības piedevas, premiksus, papildbarību, izņemot 122.3. kodā noteikto
Kods
122.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi, kas satur augu eļļu, dzīvnieku taukus, zivju eļļu, taukskābes
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts. Izmanto no minētiem produktiem atvasinātus produktus. Īpašās prasības R 225/2012. Barība produktīvajiem vai mājas (istabas) dzīvniekiem
Kods
122.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cita veida barības maisījumi
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts. Barības maisījumi- satur vismaz divas barības sastāvdaļas. Piemēram, augu izcelsmes barības maisījumi
Kods
123.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ārstnieciskās un diētiskās barības ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
123.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ārstnieciskā barība
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 3.punkts. Barība lauksaimniecības vai mājas (istabas) dzīvniekiem
Kods
123.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ārstnieciskās barības ražošana dzīvnieku novietnē novietnes dzīvnieku ēdināšanai
Rīcība
Piezīmes
MK Nr. 730 3.punkts.
Kods
123.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Diētiskā barība
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts. Barība lauksaimniecības vai mājas (istabas) dzīvniekiem
Kods
123.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Diētiskā barība ar augstu piedevu saturu
Rīcība
Piezīmes
R 767/2009 8.panta 2.punkts.
Kods
124.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības, kas satur taukus, eļļas, no tiem atvasinātus produktus, iegūšana
Rīcība
Piezīmes
Kods
124.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības ieguve, pārstrādājot augu eļļas
Rīcība
Piezīmes
Pārstrādā neapstrādātas augu eļļas. Uzņēmums nav reģistrēts pārtikas apritē
Kods
124.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Taukskābju ieguve, pārstrādājot taukus
Rīcība
Piezīmes
Kods
124.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības ieguve biodīzeļa ražošanas uzņēmumos
Rīcība
Piezīmes
Kods
124.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tauku maisījumu ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
125.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
No minerālvielām iegūtu barības sastāvdaļu ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
125.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kaļķakmens ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
125.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citu minerālas izcelsmes barības sastāvdaļu ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
126.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikā neizmantojamo produktu, ko izmanto dzīvnieku ēdināšanai, ieguve
Rīcība
Piezīmes
Kods
126.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena pārstrādes produkti un blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Kods
126.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Olu pārstrādes produkti un blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Kods
126.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cukura ražošanas produkti un blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Kods
126.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Graudu pārstrādes produkti un blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Kods
126.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Eļļas ražošanas un/vai pārstrādes produkti un blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Kods
126.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzērienu un tehniskā spirta ražošanas blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Alkoholisko dzērienu, tehniskā spirta un sulu ražošana
Kods
126.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes tauku ražošanas produkti un blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Īpašas prasības R 225/2012
Kods
126.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Saldumu ražošanas produkti un blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Kods
126.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citos pārtikas aprites uzņēmumos iegūtie produkti un blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Attiecas arī uz bijušo pārtiku, ko izmanto lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanai. Jānorāda produkts.
Kods
127.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu, ko izmanto dzīvnieku ēdināšanai, ražošana un ieguve
Rīcība
Piezīmes
Kods
127.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zivju miltu ieguve
Rīcība
Piezīmes
Kods
127.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zivju eļļas ieguve
Rīcība
Piezīmes
Īpašas prasības R 225/2012, R2015/1905
Kods
127.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes tauku un taukiem atvasinātu produktu ieguve
Rīcība
Piezīmes
Piemēram, kausēti tauki. Īpašas prasības R 225/2012, R2015/1905
Kods
127.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citu produktu ieguve
Rīcība
Piezīmes
Piemēram, gaļas milti, kaulu milti, pārstrādātas dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas un tml.produkti (jānorāda produkts). Izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 23.16.kodu
Kods
127.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Insektu pavairošana, audzēšana un nogalināšana dzīvnieku barībā izmantojama proteīna ieguvei
Rīcība
Piezīmes
MK 730 3.6.punkts
Kods
127.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Lolojumdzīvnieku barības ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
128.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumu, kas satur dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas, ražošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
128.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi tikai neatgremotājiem dzīvniekiem, izmantojot zivju miltus
Rīcība
Piezīmes
R 999/2001 IV pielikuma III nodaļas B iedaļas 1.punkta a) daļa. Neražo barības maisījumus atgremotājiem
Kods
128.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi tikai neatgremotājiem dzīvniekiem, izmantojot asins pagatavojumus
Rīcība
Piezīmes
Atdalīt no 128.1. R 999/2001 IV pielikuma III nodaļas B iedaļas 1.punkta c) daļa. Neražo barības maisījumus atgremotājiem. Asins pagatavojumi iegūti no neatgremotājiem
Kods
128.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi tikai neatgremotājiem dzīvniekiem, izmantojot dikalcija/trikalcija fosfātu
Rīcība
Piezīmes
Atdalīt no 128.1 . R 999/2001 IV pielikuma III nodaļas B iedaļas 1.punkta b) daļa. Neražo barības maisījumus atgremotājiem.
Kods
128.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi neatgremotājiem un atgremotājiem , izmantojot zivju miltus un/vai dikalcija/trikalcija fosfātu, un/vai asins pagatavojumus
Rīcība
Piezīmes
R 999/2001 IV pielikuma III nodaļas B iedaļas 2.punkts. Asins pagatavojumi no neatgremotājiem
Kods
128.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi tikai akvakultūras dzīvniekiem , satur vai nesatur lauksaimniecības kukaiņu PAP
Rīcība
Piezīmes
R 999/2001 IV pielikuma IV nodaļas D iedaļas d) daļa; IV nodaļas F iedaļas b) daļa. Jānorāda: satur vai nesatur lauksaimniecības kukaiņu PAP
Kods
128.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi akvakultūras un citiem lauksaimniecības dzīvniekiem , izmantojot lauksaimniecības kukaiņu PAP
Rīcība
Piezīmes
R 999/2001 IV pielikuma IV nodaļas D iedaļas d) daļas i) sadaļa. IV nodaļas F iedaļas b) daļas i) sadaļa. Neražo barību kažokzvēriemJānorāda: satur vai nesatur lauksaimniecības kukaiņu PAP
Kods
128.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena aizvietotāji tikai atgremotāju jaundzīvniekiem , kas satur zivju miltus
Rīcība
Piezīmes
R 999/2001 IV pielikuma IV nodaļa E iedaļas d) daļa
Kods
128.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena aizvietotāji atgremotāju jaundzīvniekiem, izmantojot zivju miltus, un barības maisījumi atgremotājiem
Rīcība
Piezīmes
R 999/2001 IV pielikuma IV nodaļa E iedaļas d) daļa
Kods
128.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cita veida barības maisījumi, izmantojot dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas
Rīcība
Piezīmes
t. sk. kažokzvēru novietnes, kurās izmanto barības ražošanai piedevas un/vai premiksus
Kods
128.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi eksportam uz trešajām valstīm
Rīcība
Piezīmes
R 999/2001 IV pielikuma V nodaļas E iedaļas 3.punkta b) apakšpunkta ii) daļa)
Kods
128.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi akvakultūras dzīvniekiem izplatīšanai ES
Rīcība
Piezīmes
R 999/2001 IV pielikuma V nodaļas E iedaļas 3.punkta b) apakšpunkta ii) daļa)
Kods
129.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības apstrāde, pārstrāde
Rīcība
Piezīmes
Kods
129.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Graudu, eļļas augu sēklu, zāles miltu, salmu žāvēšana, izmantojot dīzeļdegvielu
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts. Ja deggāzes nonāk tiešā kontaktā ar dzīvnieku barību (attiecas arī uz granulu ražošanu). Prasības R 183/2005 II pielikumā
Kods
129.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Bijušās pārtikas pārstrādes/apstrādes produktu ieguve
Rīcība
Piezīmes
R 183/2005 9. panta 2.punkts; ja satur dzīvnieku izcelsmes produktus - arī R 1069/2009 23.vai 24.pants
Kods
129.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cita veida barības ieguve
Rīcība
Piezīmes
Ražošanas, apstrādes vai pārstrādes procesā (attiecas uz barības sastāvdaļu ieguvi, kas nav saistīti ar pārtikas, blakusproduktu vai tehnisko produktu apriti)
Kods
130.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības pārpakošana/pakošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
130.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Produktīvo dzīvnieku barības pārpakošana
Rīcība
Piezīmes
Attiecas uz barības maisījumiem
Kods
130.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mājas (istabas) dzīvnieku barības pārpakošana
Rīcība
Piezīmes
Attiecas uz barības maisījumiem
Kods
130.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības sastāvdaļu pārpakošana/pakošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
130.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cita veida barības pārpakošana/pakošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
131.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības transportēšana
Rīcība
Piezīmes
Kods
131.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transporta pakalpojumu sniegšana
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 4.punkts. Transportē iepakotu dzīvnieku barību
Kods
131.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transportlīdzekļi neiesaiņotas barības, kas satur no atgremotājiem iegūtus produktus, pārvadāšanai
Rīcība
Piezīmes
Izņemot piena un tā produktus, dzīvnieku izcelsmes dikalcija/trikalcija fosfātu, hidrolizētas olbaltumvielas iegūtas no atgremotāju ādām, transportu. Neattiecas uz barības kažokzvēriem transportu. Pārvadā barības sastāvdaļas barības maisījumus. Nosacījumi R 999/2001 IV pielikuma V nodaļasB iedaļas 1. punktā. Reģistrē uzņēmumu, apstiprina tīrīšanas procedūru.
Kods
131.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transportlīdzekļi neiesaiņotas barības, kas satur no atgremotājiem iegūtus produktus, pārvadāšanai lauksaimniecības dzīvniekiem
Rīcība
Piezīmes
Izņemot piena un tā produktus, dzīvnieku izcelsmes dikalcija/trikalcija fosfātu, hidrolizētas olbaltumvielas iegūtas no atgremotāju ādām, transportu. Neattiecas uz barības kažokzvēriem transportu. Pārvadā barības sastāvdaļas, barības maisījumus. Nosacījumi R 999/2001 IV pielikuma V nodaļasB iedaļas 2. punktā. Reģistrē uzņēmumu, apstiprina tīrīšanas procedūru.
Kods
131.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transporta pakalpojumi bijušās pārtikas pārvadāšanai
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 4.punkts
Kods
131.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cita veida barības pārvadāšanas pakalpojumi
Rīcība
Piezīmes
Reģistrē transporta uzņēmumu
Kods
131.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transportlīdzekļi neiepakotas lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļu un barības maisījumu, kas tās satur, pārvadāšanai
Rīcība
Piezīmes
R 999/2002 IV pielikuma III nodaļas A iedaļas 1.punkts; 2.un 3.punkts (Apstiprina tīrīšanas procedūru)
Kods
131.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transportlīdzekļi neiepakotu lauksaimniecības kukaiņu pārstrādāta proteīna (PAP) un barības maisījumu, kas to satur, pārvadāšanai
Rīcība
Piezīmes
R 999/2002 IV pielikuma III nodaļas A iedaļas 4.un 5.punkts
Kods
131.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Neiesaiņotas ārstnieciskās barības un/vai starpproduktu pārvadāšana
Rīcība
Piezīmes
Kods
132.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības izplatīšana
Rīcība
Piezīmes
Kods
132.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kokcidiostati, histomonostati
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts
Kods
132.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzturfizioloģiskās, zootehniskās, tehnoloģiskās un organoleptiskās barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
R183/2005. 10.panta 1.punkta a) apakšpunktā noteiktās barības piedevas
Kods
132.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citas barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts.Piedevas, kuru izplatīšana nav jāatzīst atbilstoši R 183/2005 10.panta 1.punkta a)apakšpunktam.
Kods
132.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Premiksi, kas satur kokcidiostatus, histomonostatus, A vitamīnu, D vitamīnu, varu, selēnu, citas zootehniskās barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
R183/2005. 10.panta 1.punkta b) apakšpunktā noteiktie premiksi. Jānorāda izmantotās piedevas
Kods
132.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citi premiksi
Rīcība
Piezīmes
Kods
132.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi lauksaimniecības dzīvniekiem
Rīcība
Piezīmes
Kods
132.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības maisījumi mājas (istabas) dzīvniekiem
Rīcība
Piezīmes
Kods
132.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Diētiskā dzīvnieku barība
Rīcība
Piezīmes
Kods
132.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ārstnieciskā barība
Rīcība
Piezīmes
Kods
132.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku barības izplatīšana bez uzglabāšanas
Rīcība
Piezīmes
Jānorāda barības veids
Kods
132.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas
Rīcība
Piezīmes
Jānorāda barības sastāvdaļas; R- iepakotas, RP - neiepakotas
Kods
132.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes barības sastāvdaļas
Rīcība
Piezīmes
Jānorāda barības sastāvdaļas
Kods
132.13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Minerālas dabas barības sastāvdaļas
Rīcība
Piezīmes
Kods
132.14.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Eļļas un tauki, to pārstrādes produkti un pārtikā neizmantojamie blakusprodukti
Rīcība
Piezīmes
Jānorāda barības veids
Kods
132.15.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cita veida barība
Rīcība
Piezīmes
Jānorāda barības veids; ja satur dzīvnieku izcelsmes produktus - arī R 1069/2009 23.vai 24.pants
Kods
132.16.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Bijusī pārtika
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 4.punkts; R 183/2005 9.panta 2.punkts
Kods
132.17.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības imports no trešajām valstīm
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 4.punkts. Jānorāda barības veids. A/R/RP atkarībā no izplatāmās barības veida
Kods
132.18.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības eksports uz trešajām valstīm
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 4.punkts. Jānorāda barības veids. A/R/RP atkarībā no izplatāmās barības veida. Ieskaitot Latvijā ražotu barību
Kods
132.20.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības aprites uzņēmuma trešajā valstī oficiālais pārstāvis ES
Rīcība
Piezīmes
Kods
133.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības mazumtirdzniecība
Rīcība
Piezīmes
Kods
133.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kokcidiostati, histomonostati
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 3.punkts
Kods
133.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzturfizioloģiskās, zootehniskās, tehnoloģiskās un organoleptiskās barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
R183/2005 10.panta 1.punkta a) apakšpunktā noteiktās barības piedevas
Kods
133.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citas barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
MK Nr.730 2.pielikuma 3.punkts.Piedevas, kuru izplatīšana nav jāatzīst atbilstoši R 183/2005 10.panta 1.punkta a)apakšpunktam.
Kods
133.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Premiksi, kas satur kokcidiostatus, histomonostatus, A vitamīnu, D vitamīnu, varu, selēnu, citas zootehniskās barības piedevas
Rīcība
Piezīmes
R183/2005 10.panta 1.punkta b) apakšpunktā noteiktie premiksi. Jānorāda izmantotās piedevas
Kods
133.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citi premiksi
Rīcība
Piezīmes
Kods
133.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ārstnieciskā barība
Rīcība
Piezīmes
Kods
133.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barība lauksaimniecības dzīvniekiem
Rīcība
Piezīmes
Kods
133.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Produktīvo dzīvnieku barība no atvērta iepakojuma
Rīcība
Piezīmes
Kods
133.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mājas (istabas) dzīvnieku barība no atvērta iepakojuma
Rīcība
Piezīmes
Kods
133.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ārstnieciskā barība mājas (istabas) dzīvniekiem
Rīcība
Piezīmes
Kods
133.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Produktīvo dzīvnieku barības tālpārdošana
Rīcība
Piezīmes
Kods
134.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības detoksifikācijas uzņēmumi
Rīcība
Piezīmes
Kods
134.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumi, kas veic barības fizikālo detoksifikāciju
Rīcība
Piezīmes
Kods
134.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumi, kas veic barības ķīmisko detoksifikāciju
Rīcība
Piezīmes
Kods
134.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumi, kas veic barības mikrobioloģisko detoksifikāciju
Rīcība
Piezīmes
Kods
135.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Barības uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana
Rīcība
Piezīmes
Kods
135.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Neiepakotu neatgremotājiem paredzētu dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļu vai to saturošu barības maisījumu uzglabāšana
Rīcība
Piezīmes
R. 999/2001 IV pielikuma III nodaļas A iedaļas 1.punkts
Kods
135.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Neiepakotu neatgremotājiem un atgremotājiem paredzētu dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļu vai to saturošu barības maisījumu uzglabāšanas
Rīcība
Piezīmes
R. 999/2001 IV pielikuma III nodaļas A iedaļas 3.punkts (Sekcija I). Apstiprina tīrīšanas procedūru
Kods
135.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Neiepakotu dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļu vai to saturošu barības maisījumu uzglabāšana eksportam uz trešajām valstīm
Rīcība
Piezīmes
R. 999/2001 IV pielikuma V nodaļas E iedaļas 3.punkta d) apakšpunkta 3.daļa (Sekcija I)
Kods
135.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Loģistikas pakalpojumi
Rīcība
Piezīmes
Kods
135.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Citu veidu barības uzglabāšana
Rīcība
Piezīmes
Izņemot 135.1, 135.2, 135.3. Norādīt barības veidu
Pārtikas aprites uzraudzība
Kods
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Rīcība
Piezīmes
Kods
01.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kautuve
Rīcība
Piezīmes
Kods
01.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mājas nagaiņu kautuve
Rīcība
A
Piezīmes
Nagaiņi (liellopi, cūkas, kazas, aitas, zirgi u.c.)
Kods
01.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mājputnu kautuve
Rīcība
A
Piezīmes
Mājputni
Kods
01.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zaķveidīgo kautuve
Rīcība
A
Piezīmes
Zaķveidīgie u.c.
Kods
01.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Fermā audzētu savvaļas dzīvnieku kautuve
Rīcība
A
Piezīmes
Skrējējputni (strausi u.c.) , fermās audzēti sauszemes zīdītājdzīvnieki
Kods
01.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mobilā kautuve
Rīcība
A
Piezīmes
Visu augšminēto sugu dzīvnieki
Kods
01.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kautuve mājputnu un zaķveidīgo kaušanai nelielos daudzumos
Rīcība
PR
Piezīmes
Mājputni, zaķveidīgie u.c.
Kods
01.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku kaušana saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm atbilstoši dzīvnieku aizsardzības prasībām
Rīcība
A
Piezīmes
Liellopi, aitas, kazas, mājputni, zaķveidīgie
Kods
01.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mazjaudas kautuve
Rīcība
A
Piezīmes
Visu augšminēto sugu dzīvnieki
Kods
01.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kautuvē integrēta medījumu apstrāde
Rīcība
A
Piezīmes
Savvaļas medījamie dzīvnieki un putni
Kods
01.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kaušana ārpus kautuves
Rīcība
A
Piezīmes
Dzīvnieku pārvadātāji, kuri labturības apsvērumu dēļ nokauj dzīvnieku ārpus kautuves (novietnē) un ķermeni un iekšējos orgānus nogādā kautuvē tālākai apstrādei un veterinārās ekspertīzes veikšanai
Kods
02.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas pārstrādes uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
02.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas sadale
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
02.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas produktu ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
02.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Maltas gaļas ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
Minced meat
Kods
02.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas izstrādājumu ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
02.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mehāniski atkaulotas gaļas ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
Mechanically separated meat
Kods
02.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas un gaļas produktu pārpakošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
02.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumā integrēta noliktava vai saldētava
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
02.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas un gaļas produktu saldēšana
Rīcība
A
Piezīmes
Uzņēmums sasaldē citā uzņēmumā sagatavotus atdzesētus produktus
Kods
03.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Medījumu apstrādes uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
03.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Medījumu apstrāde
Rīcība
A
Piezīmes
Ja uzņēmums integrēts kautuvē, tad darbību pārcelt uz 01.11.kodu
Kods
03.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mazu daudzumu medījumu apstrādes vieta
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
03.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Medījumu savākšanas centrs
Rīcība
A
Piezīmes
Savvaļas medījamie dzīvnieki un putni
Kods
04.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Svaigpiena savākšanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
04.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Svaigpiena savākšanas uzņēmums
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
05.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kaušanas pakalpojuma ņēmējs un gaļas piegādātājs
Rīcība
Piezīmes
Kods
05.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kaušanas pakalpojuma ņēmējs un gaļas piegādātājs
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
06.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes uztura bagātinātāju ražošanas un/vai pārpakošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
06.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes uztura bagātinātāju ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
06.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes uztura bagātinātāju pārpakošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
07.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena pārstrādes uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
07.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena pārstrāde un/vai piena produktu ražošana
Rīcība
A, R, PR
Piezīmes
R- ja saldējuma ražošanā izmanto tikai citā atzītā uzņēmumā iegūtus piena produktus
Kods
07.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena produktu pārpakošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
07.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumā integrēta noliktava vai saldētava
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
07.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Svaigpiena fasēšana ražošanas vietā
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
08.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Olu iepakošanas centrs
Rīcība
Piezīmes
Kods
08.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vistu olu šķirošana un iepakošana
Rīcība
A
Piezīmes
Vistu olas
Kods
08.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Olu (izņemot vistu olu) šķirošana un iepakošana
Rīcība
A, R, PR
Piezīmes
A - mājputnu olas (zosu, pīļu, paipalu), R - strausu u.c.putnu olas
Kods
08.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumā integrēta noliktava
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
09.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Olu produktu ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
09.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Olu produktu ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
09.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Olu produktu pārpakošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
09.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumā integrēta noliktava vai saldētava
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Biškopības produktu aprites uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
10.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Medus iepakošana un medus produktu ražošana
Rīcība
R, PR
Piezīmes
Kods
10.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Biškopības produktu primārā ražošana
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas kuģis
Rīcība
Piezīmes
Kods
11.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas kuģis
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
11.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas saldētājkuģis
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
11.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu apstrādes kuģis
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
11.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piekrastes un iekšējo ūdeņu zveja
Rīcība
R
Piezīmes
Tiek reģistrēta saimniecība , kas nodarbojas ar zveju
Kods
11.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu transportkuģis
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu apstrādes uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
12.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu apstrāde
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
12.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu pārpakošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
12.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumā integrēta noliktava vai saldētava
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzeramā ūdens ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
13.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Fasēta dzeramā ūdens ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
13.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dabīgā minerālūdens ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
13.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Avota ūdens ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
13.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas ledus ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
13.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Fasēta dzeramā ūdens ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
13.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dabīgā minerālūdens ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
13.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas ledus ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu vai saldētavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
14.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
14.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Labības kalte-noliktava
Rīcība
R
Piezīmes
T.sk.mobilā graudu kalte
Kods
14.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes produktu primārā ražošana ar produktu uzglabāšanu
Rīcība
R
Piezīmes
Arī kļavu un bērzu sulas virs 300 l (mazāku daudzumu reģistrēt nav nepieciešams)
Kods
14.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes produktu primārā ražošana bez produktu uzglabāšanas
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
14.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Graudu un sēklu diedzēšana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
15.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Labības apstrādes un pārstrādes uzņēmumi
Rīcība
Piezīmes
Kods
15.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Labības pārstrāde un iepakošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
15.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Iesala ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
15.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Labības pārstrāde un iepakošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
16.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Maizes un miltu izstrādājumu ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
16.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Maizes, miltu konditorejas un kulinārijas izstrādājumu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
16.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Makaronu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
16.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Maizes, miltu konditorejas un kulinārijas izstrādājumu ražošana, ieskaitot izstrādājumus, kuru ražošanā izmanto neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
16.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Maizes, miltu konditorejas un kulinārijas izstrādājumu ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
16.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Maizes, miltu konditorejas un kulinārijas izstrādājumu ražošana, ieskaitot izstrādājumus, kuru ražošanā izmanto neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
17.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas pārtikas ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
17.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas augu izcelsmes pārtikas ražošana, ieskaitot pārtiku, kuras ražošanā izmanto neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Rīcība
A, PR
Piezīmes
A- ja ražošanā izmanto neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Kods
17.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
18.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes produktu pārstrādes uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
18.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augļu, dārzeņu un pārējo augu izcelsmes produktu pārstrāde
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
18.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ārstniecības augu apstrāde un pārstrāde
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
18.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augļu, dārzeņu un pārējo augu izcelsmes produktu pārstrāde ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
18.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ārstniecības augu apstrāde un pārstrāde ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
18.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mobilais ražošanas uzņēmums
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
19.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cukura ražošanas un cukura un kakao produktu ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
19.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cukura ražošana un cukura un kakao produktu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
19.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cukura ražošana un cukura un kakao produktu ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
20.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Taukvielu ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
20.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu eļļas ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
20.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes taukvielu produktu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
20.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu eļļas ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
20.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes taukvielu produktu ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
21.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukto un dažādas izcelsmes pārtikas produktu ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
21.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dažādas izcelsmes pārtikas produktu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
1)produkti, kuri nav augu un dzīvnieku izcelsmes, piemēram, sāls, etiķis, raugs, košļājamā gumija un tml.produkti, 2)citi dažādas izcelsmes t.sk.jaukti produkti, piem.majonēzes, mērces (dresingi), kečupi, garšvielas, pārtikas koncentrāti un tml, 3)saldējumi, kuri ražoti no augu izcelsmes produktiem.
Kods
21.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukto un kulinārijas produktu ražošana, ieskaitot produktus, kuru ražošanā izmanto neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Rīcība
A, PR
Piezīmes
Jauktie kulinārijas produkti - lietošanai gatavi augu un/vai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti un pārtikas produktu sagataves tālākai apstrādei, kuru ražošanā izmanto: 1) jau apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (piem., gaļas, zivju, dārzeņu un augļu salāti, deserti u.c.); 2) neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (piem.pastētes, kotletes, zupas, u.c.). A- ja ražošanā izmanto neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Kods
21.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu un jauktas izcelsmes uztura bagātinātāju ražošana un/vai pārpakošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
21.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dažādas izcelsmes pārtikas produktu ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
21.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu un jauktas izcelsmes uztura bagātinātāju ražošana un/vai pārpakošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
Piezīmes
Kods
21.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukto kulinārijas produktu ražošana, ieskaitot produktus, kuru ražošanā izmanto neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
A, PR
Piezīmes
A - ja ražošanā izmanto neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Kods
21.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas piedevu un specifisku augu un jauktas izcelsmes pārtikas produktu sastāvdaļu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
T.sk.pārtikas gāzes, aromatizētāji, uztura bagātinātāju un pārtikas piedevu sastāvdaļas u.c.
Kods
21.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dažādas izcelsmes pārtikas produktu ražošana izglītības iestādes mācību uzņēmumā
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
22.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzērienu ražošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
22.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Spirta ražošana un attīrīšana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Stipro alkoholisko dzērienu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Alkoholisko kokteiļu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vīna, sidra un raudzētu alkoholisku dzērienu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
T.sk.alkoholisku dzērienu ražošana no bērzu sulām
Kods
22.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Alus ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Bezalkoholisko dzērienu ražošana
Rīcība
PR
Piezīmes
T.sk.pasterizētu bērzu sulu ražošana
Kods
22.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Spirta ražošana un attīrīšana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Stipro alkoholisko dzērienu ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Alkoholisko kokteiļu ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vīna, sidra un raudzētu alkoholisku dzērienu ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Alus ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
22.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Bezalkoholisko dzērienu ražošana ar uzņēmumā integrētu noliktavu
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
23.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
23.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu pārstrāde
Rīcība
A
Piezīmes
Izņemot uzņēmumus, kuri atzīti ar kodu 96.16.
Kods
23.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu starpuzņēmums/uzglabāšana
Rīcība
A
Piezīmes
Izņemot uzņēmumus, kas atzīti ar 96.15 kodu
Kods
23.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atvasināto produktu uzglabāšana
Rīcība
A
Piezīmes
Izņemot uzņēmumus, kas atzīti ar 96.2, 96.22 un 96.23 kodu
Kods
23.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu sadedzināšana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
23.13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu līdzsadedzināšana
Rīcība
A
Piezīmes
Izņemot uzņēmumus, kas atzīti ar 96.13 kodu
Kods
23.14.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu transformēšana biogāzē
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
23.17.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu tirdzniecība (bez uzglabāšanas savās telpās)
Rīcība
R
Piezīmes
Izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 96.17.kodu
Kods
23.18.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu savākšana/transportēšana
Rīcība
R
Piezīmes
Izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 96.21 kodu
Kods
23.20.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jēlādu un ādu apstrāde ārpus barības ķēdes
Rīcība
R
Piezīmes
Izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 96.12 kodu
Kods
23.21.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vilnas, cūku saru, spalvu un spalvu daļu apstrāde ārpus barības ķēdes
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
23.22.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kaulu, ragu un nagu produktu ražošana ārpus barības ķēdes
Rīcība
R
Piezīmes
Izņemot kaulu, ragu un nagu miltus
Kods
23.24.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārējo tehnisko produktu ražošana ārpus barības ķēdes
Rīcība
R
Piezīmes
Farmācijas, kosmētikas, asins produkti, zirgu dzimtas dzīvnieku serums, piena un jaunpiena produkti u.c. produkti
Kods
23.25.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kausēto tauku pārstrāde derivātu ieguvei
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
23.27.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Biškopības produktu ražošana biškopībai
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
23.28.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu pārstrāde, izmantojot alternatīvās metodes
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
23.29.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu izmantošana par kurināmo
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
23.30.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transformēšanai biogāzē un/vai kompostā paredzēto blakusproduktu higienizācija/pasterizācija (ārpus biogāzes vai komposta ražošanas uzņēmuma)
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
24.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu noliktava bez speciāla temperatūras režīma
Rīcība
Piezīmes
Kods
24.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augļu un dārzeņu noliktava
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
24.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzērienu noliktava
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
24.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas produktu noliktava
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
24.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārējo pārtikas produktu specializēta noliktava
Rīcība
R
Piezīmes
Norādīt produktu (t.sk.sēklas, kuras paredzētas izmantot dīgstu ražošanā)
Kods
25.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu noliktava ar speciālu temperatūras režīmu
Rīcība
Piezīmes
Kods
25.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas, gaļas izstrādājumu, maltās gaļas un gaļas produktu noliktava
Rīcība
A, R
Piezīmes
R- ja noliktavā uzglabā tikai gaļas produktus
Kods
25.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu noliktava
Rīcība
A, R
Piezīmes
A- ja noliktavā uzglabā atvēsinātus zvejas produktus
Kods
25.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena produktu noliktava
Rīcība
A, R
Piezīmes
A- ja noliktavā uzglabā svaigpienu
Kods
25.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas produktu noliktava, kurā neuzglabā neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Rīcība
R
Piezīmes
Ja uzņēmumā saldētu produktu uzglabāšanai tiek izmantotas vitrīnas, reģistrā norāda, ka ir iespēja uzglabāt saldētus produktus realizācijai vietējā tirgū
Kods
25.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas produktu noliktava, t.sk.kurā uzglabā neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Rīcība
A
Piezīmes
Ja uzņēmumā saldētu produktu uzglabāšanai tiek izmantotas vitrīnas, reģistrā norāda, ka ir iespēja uzglabāt saldētus produktus realizācijai vietējā tirgū
Kods
25.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu noliktava citas atzītas vai reģistrētas noliktavas telpās
Rīcība
A, R
Piezīmes
R- ja noliktavā uzglabā apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Kods
25.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzglabāšanas vieta citā atzītā vai reģistrētā noliktavā
Rīcība
A, R
Piezīmes
Palešu vietas, atsevišķas temperatūru uzturošās iekārtas. Objekta nosaukumā norāda uzņēmuma nosaukumu, atzīšanas vai reģistrācijas numuru, kurā uzglabās produktus
Kods
26.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu noliktava-saldētava
Rīcība
Piezīmes
Kods
26.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas, gaļas izstrādājumu un maltās gaļas noliktava-saldētava
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
26.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu noliktava-saldētava
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
26.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena produktu noliktava-saldētava
Rīcība
A, R
Piezīmes
Kods
26.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes produktu noliktava-saldētava
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
26.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas produktu noliktava-saldētava, kurā neuzglabā neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
26.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas produktu noliktava-saldētava, t.sk. kurā uzglabā neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
26.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu noliktava-saldētava citas atzītas vai reģistrētas noliktavas-saldētavas telpās
Rīcība
A, R
Piezīmes
R- ja noliktavā uzglabā apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus
Kods
26.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzglabāšanas vieta citā atzītā vai reģistrētā noliktavā-saldētavā
Rīcība
A, R
Piezīmes
Palešu vietas, atsevišķas temperatūru uzturošās iekārtas. Objekta nosaukumā norāda uzņēmuma nosaukumu, atzīšanas vai reģistrācijas numuru kurā uzglabās produktus
Kods
28.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārējās vairumtirdzniecības darbības
Rīcība
Piezīmes
Kods
28.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vairumtirdzniecība, ja par produktu uzglabāšanu noslēgts līgums ar citu uzņēmumu
Rīcība
R
Piezīmes
Objekta nosaukumā norāda uzņēmuma nosaukumu, atzīšanas vai reģistrācijas numuru, ar kuru noslēgts līgums par produktu uzglabāšanu
Kods
28.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vairumtirdzniecības uzņēmums bez produktu uzglabāšanas
Rīcība
R
Piezīmes
Vairumtirgotājs ir produkta īpašnieks
Kods
29.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas veikals
Rīcība
Piezīmes
Kods
29.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas veikals
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
29.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas veikals ar pārtikas pārstrādi
Rīcība
R
Piezīmes
Uzņēmumi, kas piegādā arī citam mazumtirdzniecības uzņēmumam lietošanai gatavos ēdienus, produktus un konditorejas izstrādājumus, izņemot dzīvnieku izcelsmes produktus, kam nepieciešama atzīšana saskaņā ar Regulu 853/2004
Kods
29.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jaukta sortimenta pārtikas veikals slēgta tipa iestādē
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
30.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Specializētais pārtikas veikals
Rīcība
Piezīmes
Kods
30.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas un gaļas produktu veikals
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
30.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augļu, dārzeņu un to produktu veikals
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
30.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārējie specializētie pārtikas veikali
Rīcība
R
Piezīmes
Norādīt produktu (t.sk.sēklas, kuras paredzētas izmantot dīgstu ražošanā)
Kods
31.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tirdzniecība tirgū
Rīcība
Piezīmes
Kods
31.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tirgus
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
31.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Stacionāra tirdzniecības vieta tirgū
Rīcība
R
Piezīmes
Atsevišķi paviljoni un kioski tirgus teritorijā
Kods
31.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tirdzniecības vieta tirgū
Rīcība
R
Piezīmes
Tirdzniecības vietas uz galdiem
Kods
32.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tirdzniecības vietas un citi pārtikas izplatīšanas posma uzņēmumi
Rīcība
Piezīmes
Kods
32.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mobilā tirdzniecības vieta
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
32.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Stacionārā tirdzniecības vieta
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
32.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Izbraukuma tirdzniecība
Rīcība
Piezīmes
Lietot tikai protokolu ievadei
Kods
32.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu izplatīšana ar pārtikas apriti nesaistītā uzņēmumā
Rīcība
R
Piezīmes
T.sk.viesnīcu minibāri, ja tas ir vienīgais pārtikas tirdzniecības veids viesnīcā
Kods
32.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tālpārdošana
Rīcība
R
Piezīmes
Produktu pārdošanai izmanto tālsaziņas līdzekļus (jebkuri saziņas līdzekļi, kuri tiek izmantoti bez patērētāja fiziskas klātbūtnes, piemēram, interneta vietnes, telefons un pārējie resursi)
Kods
32.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu izplatīšana zāļu lieltirgotavā
Rīcība
R
Piezīmes
Saskaņā ar ZVA izsniegto licenci
Kods
32.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu izplatīšana aptiekā
Rīcība
R
Piezīmes
Saskaņā ar ZVA izsniegto licenci
Kods
32.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu tirdzniecības automātu un mobilo tirdzniecības punktu apgādes uzņēmumi
Rīcība
R
Piezīmes
Reģistrē uzņēmumu, kas uzstāda un apkalpo automātus un mobilos tirdzniecības punktus
Kods
32.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Sezonas tipa tirdzniecības uzņēmums
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
32.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas izdales vieta labdarībai
Rīcība
R
Piezīmes
T.sk.pārtikas apmaiņas vietas; izņemot izdales vietas Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām ietvaros
Kods
33.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Savvaļas produktu iepirkšanas un realizācijas uzņēmumi
Rīcība
Piezīmes
Kods
33.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Sezonas uzņēmums, kas iepērk un realizē augu izcelsmes savvaļas produktus bez produktu uzglabāšanas
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
33.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Sezonas uzņēmums, kas iepērk un realizē augu izcelsmes savvaļas produktus ar produktu uzglabāšanu
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
34.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
34.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums (ēdienu gatavošana un pasniegšana)
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
34.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums (dzērienu, augļu un rūpnieciski ražotu produktu pasniegšana)
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
34.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Sezonas tipa ēdināšanas uzņēmums
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
34.13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums (ēdienu pasniegšana)
Rīcība
R
Piezīmes
T.sk.zupas virtuves
Kods
34.15.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atklāta tipa ēdināšanas uzņēmums ar pašražotās produkcijas realizāciju citiem uzņēmumiem
Rīcība
PR
Piezīmes
Uzņēmumi, kas piegādā arī citam mazumtirdzniecības uzņēmumam lietošanai gatavos ēdienus, produktus un konditorejas izstrādājumus, izņemot dzīvnieku izcelsmes produktus, kam nepieciešama atzīšana saskaņā ar Regulu 853/2004
Kods
35.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Slēgta tipa ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
35.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums veselības aprūpes iestādē
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
35.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums sociālās aprūpes iestādē
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
35.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums pirmsskolas izglītības iestādē
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
35.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādē
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
35.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums profesionālās izglītības iestādē
Rīcība
PR
Piezīmes
Neattiecas uz augstākās izglītības iestādēm
Kods
35.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums Iekšlietu un Tieslietu ministrijas pārraudzības iestādē
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
35.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībā
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
35.13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Slēgta tipa īslaicīgas darbības ēdināšanas uzņēmums
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
35.14.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums ar pašražotās produkcijas realizāciju citiem uzņēmumiem
Rīcība
R
Piezīmes
Uzņēmumi, kas piegādā citam mazumtirdzniecības uzņēmumam lietošanai gatavos ēdienus, produktus un konditorejas izstrādājumus, izņemot dzīvnieku izcelsmes produktus, kam nepieciešama atzīšana saskaņā ar Regulu 853/2004 Šis kods ir informatīvs. Pārbaudes protokolus sagatavo un ievada pie pamatkoda.
Kods
35.16.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietā
Rīcība
R
Piezīmes
Reģistrē:- juridiskas personas un valsts vai pašvaldības iestādes, kas sniedz pilna laika uzraudzības pakalpojumus ārpus bērna dzīves vietas -fiziskas personas, kas sniedz pilna laika uzraudzības pakalpojumus ārpus bērna dzīves vietas un savas dzīves vietas
Kods
35.17.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdienu izsniegšana (sadale) slēgta tipa iestādē
Rīcība
R
Piezīmes
Reģistrē ēdiena sadali visu veidu slēgtajos uzņēmumos (nosaukumā norāda objekta tipu - skola, PII utt). Uz šo kodu pārceļ ēdienu sadales uzņēmumus no visiem 35.koda apakškodiem, izņemot 35.13 .
Kods
36.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums transportlīdzeklī
Rīcība
Piezīmes
Kods
36.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums transportlīdzeklī
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
37.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšana viesmīlības uzņēmumā
Rīcība
Piezīmes
Kods
37.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums naktsmītnē
Rīcība
R
Piezīmes
Viesnīcā, hostelī, kempingā u.c.
Kods
37.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdināšanas uzņēmums lauku tūrisma mītnē
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
38.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mazumtirdzniecības uzņēmums ar dzīvnieku izcelsmes produktu realizāciju citiem uzņēmumiem
Rīcība
Piezīmes
Kods
38.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mazumtirdzniecības uzņēmums ar svaigas gaļas sadali
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
38.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mazumtirdzniecības uzņēmums ar dzīvnieku izcelsmes neapstrādātu produktu pārstrādi
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
39.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu pārvadāšanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
39.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu pārvadāšana pa dzelzceļu
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
39.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas produktu pārvadāšana pa autoceļiem
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
39.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārējie pārtikas produktu pārvadāšanas uzņēmumi
Rīcība
R
Piezīmes
T.sk.jūras un avio pārvadājumi
Kods
40.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ledus ražošana pārtikas produktu atvēsināšanai
Rīcība
Piezīmes
Kods
40.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ledus ražošana pārtikas produktu atvēsināšanai
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
42.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu izkraušana
Rīcība
Piezīmes
Kods
42.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu izkraušanas vieta
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
42.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu ekspertīze izkraušanas vietā
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
43.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu vairumtirdzniecības vieta
Rīcība
Piezīmes
Kods
43.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu vairumtirdzniecības vieta
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
44.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu izsoles vieta
Rīcība
Piezīmes
Kods
44.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu izsoles vieta
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
45.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ražošanas uzņēmums mājas apstākļos
Rīcība
Piezīmes
Kods
45.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gaļas produktu un izstrādājumu ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena produktu ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu apstrāde mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu eļļu un tauku ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes produktu pārstrāde mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Olu produktu ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes specifisko pārtikas produktu ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Bezalkoholisko dzērienu un ledus ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ēdienu gatavošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Biškopības produktu ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.14.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu un jauktas izcelsmes uztura bagātinātāju un citu specifisku produktu ražošana mājas apstākļos
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
45.15.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes uztura bagātinātāju ražošana mājas apstākļos
Rīcība
R, PR
Piezīmes
Kods
46.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kontroles institūcija
Rīcība
Piezīmes
Kods
46.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu kontroles institūcija
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
46.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratorija
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
46.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kautuves laboratorija, kuru PVD ir izraudzījies oficiālu Trichinella testu veikšanai
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
47.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikas pārpakošanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
47.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Augu izcelsmes produktu pārpakošana
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
47.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dažādas izcelsmes produktu, t.sk.jauktu produktu, pārpakošana
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
48.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes primārās ražošanas produktu piegāde nelielos daudzumos
Rīcība
Piezīmes
Kods
48.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Zvejas produktu piegāde nelielos daudzumos
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
48.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Piena realizācija nelielos daudzumos
Rīcība
Piezīmes
Nelietot reģistrācijai, jo tiek izsniegtas atļaujas
Kods
48.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Olu realizācija nelielos daudzumos
Rīcība
Piezīmes
Nelietot reģistrācijai, jo tiek izsniegtas atļaujas
Kods
49.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes specifisko pārtikas produktu uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
49.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes specifisko pārtikas produktu ražošana vai apstrāde
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
49.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes specifisko pārtikas produktu pārpakošana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
49.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmumā integrēta noliktava-saldētava
Rīcība
A
Piezīmes
Robežkontroles uzraudzība
Kods
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Rīcība
Piezīmes
Kods
50.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Noliktavas un blakusproduktu likvidēšanas iekārtas
Rīcība
Piezīmes
Kods
50.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Noliktava-saldētava brīvajā zonā trešo valstu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzglabāšanai
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana atbilstoši Komisijas Deleģētās Regulas 2019/2124 23.pantam
Kods
50.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Noliktava brīvajā zonā bez speciāla temperatūras režīma trešo valstu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzglabāšanai
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana atbilstoši Komisijas Deleģētās Regulas 2019/2124 23.pantam
Kods
50.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Noliktava brīvajā zonā trešo valstu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu uzglabāšanai
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana atbilstoši Komisijas Deleģētās Regulas 2019/2124 23.pantam un saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1069/2009
Kods
50.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Noliktava-saldētava trešo valstu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzglabāšanai
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana atbilstoši Komisijas Deleģētās Regulas 2019/2124 23.pantam
Kods
50.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Noliktava bez speciāla temperatūras režīma trešo valstu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzglabāšanai
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana atbilstoši Komisijas Deleģētās Regulas 2019/2124 23.pantam
Kods
50.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Noliktava trešo valstu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu uzglabāšanai
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana atbilstoši Komisijas Deleģētās Regulas 2019/2124 23.pantam un saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1069/2009
Kods
50.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu līdzsadedzināšana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
52.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ievešanas punkti
Rīcība
Piezīmes
Kods
52.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kontroles punkts veterināro pārbaužu organizēšanai attiecībā uz produktiem un dzīvniekiem, ko ieved Kopienā no trešajām valstīm
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulu 1014/2019
Kods
52.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārbaudes centrs no trešajām valstīm ievesto dzīvnieku izcelsmes produktu kontrolēm
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulu 1014/2019
Kods
52.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ievešanas vieta (punkts), kurā veic dažādu veidu dzīvnieku barības un pārtikas kontroli pirms to ievešanas valsts teritorijā
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulu 1014/2019
Kods
52.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kontroles punkts, kurā veic pārtikas robežkontroli pirms tās ievešanas valsts teritorijā
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulu 1014/2019
Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzraudzība
Kods
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Rīcība
Piezīmes
Kods
55.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Materiālu un izstrādājumu ražošanas uzņēmums (nesaistīts ar pārtikas apriti)
Rīcība
Piezīmes
Kods
55.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Aktīvie un viedie materiāli un izstrādājumi
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Keramika
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Korķis
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kaučuks
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Stikls
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jonu apmaiņas sveķi
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Metāli un metālu sakausējumi
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Papīrs un kartons
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Plastmasa
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Reģenerētas celulozes plēve un šķiedra
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Silikons
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tekstilmateriāli
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vasks
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.14.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kokmateriāli
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.15.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
55.16.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jauktu un citas izcelsmes materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, ražošana
Rīcība
R
Piezīmes
Citas izcelsmes, piem., ādas, akmens u.c. 55.1-55.15. neuzskaitītie
Kods
56.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Materiālu un izstrādājumu ražošana pārtikas aprites uzņēmumā
Rīcība
Piezīmes
Kods
56.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Materiālu un izstrādājumu ražošana pārtikas aprites uzņēmumā
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
57.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Materiālu un izstrādājumu pārstrādes uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
57.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Plastmasas pārstrāde
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
57.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tipogrāfijas pakalpojumi
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
58.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Materiālu un izstrādājumu izplatīšanas uzņēmums (nesaistīts ar pārtikas apriti)
Rīcība
Piezīmes
Kods
58.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vairumtirdzniecība
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
58.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mazumtirdzniecība
Rīcība
R
Piezīmes
Reģistrē tikai tad, ja uzņēmums importē MSP
Kods
58.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Starpniecība
Rīcība
R
Piezīmes
T.sk.importēšana un pārvadāšanas pakalpojuma sniegšana
Kods
59.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Materiālu un izstrādājumu izplatīšanas uzņēmums pārtikas aprites uzņēmumā
Rīcība
Piezīmes
Kods
59.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu vairumtirdzniecība
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
59.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu mazumtirdzniecība
Rīcība
R
Piezīmes
Reģistrē tikai tad, ja uzņēmums importē MSP
Kods
59.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Starpniecība
Rīcība
R
Piezīmes
T.sk.importēšana un pārvadāšanas pakalpojuma sniegšana
Veterinārā uzraudzība
Kods
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Rīcība
Piezīmes
Kods
60.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku embriju transplantācijas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
60.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku embriju transplantācijas uzņēmums
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
62.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Reģistrētas dzīvnieku turēšanas vietas
Rīcība
Piezīmes
Kods
62.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Viesnīca
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
62.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Patversme
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
62.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Turēšanas vieta mājas (istabas) un to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
62.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vieta
Rīcība
R
Piezīmes
Attiecas uz plēsēju kārtas, primātu, jūras zīdītāju, krokodilu kārtas un čūskvedīgo turēšanas vietām. Reģistrē saskaņā ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1146.
Kods
66.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mājputnu novietne to pastāvīgai turēšanai
Rīcība
Piezīmes
Kods
66.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Inkubators tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
66.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vaislas mājputni tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
66.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dējējvistas
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
66.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Vaislas cāļi audzēšanai tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
66.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Produktīvie cāļi audzēšanai tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
66.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dējējputni, izņemot vistas
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
66.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gallus gallus sugas cāļi gaļas ieguvei (putnu skaitu > 500)
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
66.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gallus gallus sugas cāļi (putnu skaits < 500) un pārējie mājputni gaļas ieguvei
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
68.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atzīta dzīvnieku turēšanas vieta (zoodārzi) vai citu apritē iesaistītu dzīvnieku turēšanas vieta tirdzniecībai vai pārvietošanai starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm
Rīcība
Piezīmes
Kods
68.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atzīta dzīvnieku turēšanas vieta (zoodārzi) vai citu apritē iesaistītu dzīvnieku turēšanas vieta tirdzniecībai vai pārvietošanai starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
68.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Norobežota apstiprināta primātu turēšanas vieta
Rīcība
A
Piezīmes
Atzīšana saskaņā ar Reg. 2019/2035
Kods
73.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Akvakultūras dzīvnieku audzētava
Rīcība
Piezīmes
Kods
73.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku audzētava
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
73.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Akvakultūras dzīvnieku audzētava resursu atjaunošanai
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
73.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Audzētava makšķerēšanai
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
74.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transportlīdzeklis dzīvnieku pārvadāšanai
Rīcība
Piezīmes
Kods
74.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transportlīdzeklis dzīvnieku pārvadāšanai virs 8 stundām
Rīcība
Piezīmes
Informatīvs kods, kurš paredzēts protokolu ievadei
Kods
74.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Transportlīdzeklis dzīvnieku pārvadāšanai līdz 8 stundām
Rīcība
Piezīmes
Informatīvs kods, kurš paredzēts protokolu ievadei
Kods
76.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Izmēģinājumu dzīvnieku audzētājs, lietotājs, piegādātājs
Rīcība
Piezīmes
Kods
76.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku audzētājs
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
76.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku lietotājs
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
76.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku piegādātājs
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
77.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku spermas sagatavošanas un uzglabāšanas uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
77.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Buļļu spermas sagatavošanas centrs
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
77.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kuiļu spermas sagatavošanas uzņēmums
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
77.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ērzeļu spermas sagatavošanas centrs
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
77.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Teķu spermas ieguves vieta
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
77.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Āžu spermas sagatavošanas centrs
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
77.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku spermas uzglabāšanas centrs
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
78.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Suņu un kaķu reproduktīvo produktu uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
78.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Suņu un kaķu reproduktīvo produktu ieguves, sagatavošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas uzņēmums
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
78.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Suņu un kaķu reproduktīvo produktu uzglabāšanas uzņēmums
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
81.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecības vieta
Rīcība
Piezīmes
Kods
81.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Specializēta tirdzniecības vieta (mazumtirdzniecība)
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
81.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tirgotājs ar telpām (vairumtirdzniecība)
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
82.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku kapsēta
Rīcība
Piezīmes
Kods
82.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Publiski pieejama dzīvnieku kapsēta
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
82.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Slēgta tipa dzīvnieku kapsēta
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
84.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
84.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterinārā aptieka
Rīcība
L
Piezīmes
Kods
84.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterināro zāļu izplatītājs - vispārīgā tipa aptieka
Rīcība
R
Piezīmes
Saskaņā ar ZVA izsniegto licenci
Kods
84.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterināro zāļu lieltirgotava
Rīcība
L
Piezīmes
Kods
84.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterināro zāļu ražotājs un importētājs
Rīcība
L
Piezīmes
Kods
84.8.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterināro zāļu izplatītājs - zāļu lieltirgotava
Rīcība
R
Piezīmes
Saskaņā ar ZVA izsniegto licenci
Kods
85.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Par veterināro zāļu izejvielām izmantoto aktīvo vielu aprites uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
85.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Aktīvo vielu ražotājs
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
85.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Aktīvo vielu importētājs
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
85.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Aktīvo vielu izplatītājs
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
89.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku pārvadātājs
Rīcība
Piezīmes
Kods
89.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārvadātājs
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
89.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tālais pārvadātājs
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
90.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības uzņēmumi
Rīcība
Piezīmes
Kods
90.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Savākšanas centrs audzēšanai paredzētajiem dzīvniekiem
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
90.7.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārbaudes (atpūtināšanas) punkts
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
90.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tirgotājs starptautiskai tirdzniecībai
Rīcība
R
Piezīmes
Tirdzniecībai ar ES un trešajām valstīm
Kods
90.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Tirgotāja telpas kaušanai paredzētajiem dzīvniekiem
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
90.13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Savākšanas centrs kaušanai paredzētajiem dzīvniekiem
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
91.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs
Rīcība
Piezīmes
Kods
91.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
92.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterinārmedicīniskās prakses iestāde
Rīcība
Piezīmes
Kods
92.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Veterinārmedicīniskās prakses kabinets
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
92.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Ambulatorā veterinārmedicīniskās prakses iestāde
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
92.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Stacionārā veterinārmedicīniskās prakses iestāde
Rīcība
PR
Piezīmes
Kods
93.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Aukstasiņu dzīvnieku audzētava un/vai uzglabāšana vieta
Rīcība
Piezīmes
Kods
93.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Slieku audzētava eksportam uz Muitas Ūniju
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
93.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gliemežu uzglabāšana
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
93.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kukaiņu audzētava
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
93.4.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Gliemežu audzētava
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
93.5.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārējo aukstasiņu dzīvnieku audzētava un/vai uzglabāšana vieta
Rīcība
R
Piezīmes
Norādīt, kādas sugas
Kods
96.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums
Rīcība
Piezīmes
Kods
96.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu savākšanas centrs
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
96.2.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atvasināto produktu uzglabāšana
Rīcība
A
Piezīmes
Barības aprites uzņēmumos
Kods
96.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
T.sk.pārstrādātu kūtsmēslu un pārstrādātu kūtsmēslu produktu ražošana, izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 23.14., 23.15. un 96.6.kodu
Kods
96.6.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apstrāde ārpus barības ķēdes
Rīcība
R
Piezīmes
Uzņēmumi, kas apstrādā vai ražo medību trofejas un citus pagatavojumus no dzīvniekiem
Kods
96.9.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Pārtikā neizmantojamā piena un piena produktu lietotājs (produktīvo dzīvnieku novietne)
Rīcība
Piezīmes
Nelietot reģistrācijai, jo tiek izsniegtas atļaujas
Kods
96.10.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un atvasināto produktu lietotājs dzīvnieku barošanai
Rīcība
R
Piezīmes
Saskaņā ar R1069/2009 18.pantu
Kods
96.11.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju lietotājs bez tiesībām laist tirgū
Rīcība
R, PR
Piezīmes
T.sk.pārstrādāti kūtsmēsli vai pārstrādātu kūtsmēslu produkti, fermentācijas atliekas, komposts, u.c. produkti, piemēram, gaļas - kaulu milti (2.kat.), pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas.
Kods
96.12.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Kažokzvēru audzētavā integrēta kažokādu apstrāde
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
96.13.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu/atvasināto produktu sadedzināšana/ līdzsadedzināšana
Rīcība
A
Piezīmes
izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 23.12 un 23.13 kodu
Kods
96.14.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Atvasināto produktu lietotājs tās pašas dzīvnieku sugas ietvaros (izbarošanai kažokzvēriem)
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
96.15.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu starpuzņēmums/uzglabāšana
Rīcība
A
Piezīmes
izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 23.6 kodu
Kods
96.16.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku novietnē integrēta blakusproduktu pārstrāde
Rīcība
A
Piezīmes
T.sk.kažokzvēru audzētavas; izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 23.3 kodu
Kods
96.17.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu tirdzniecība bez uzglabāšana savās telpās
Rīcība
R
Piezīmes
T.sk.organiskie mēslojumi un augsnes ielabotāji, ieskaitot fermentācijas atliekas, kompostu, kūtsmēslus, pārstrādātus kūtsmēslus un pārstrādātu kūtsmēslu produktus u.c. produktus, piemēram, gaļas - kaulu miltus (2.kat.), pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 23.17.kodu
Kods
96.21.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu savākšana/transportēšana
Rīcība
R
Piezīmes
Izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 23.18 kodu
Kods
96.22.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Dzīvnieku novietnē integrēta atvasināto produktu uzglabāšana
Rīcība
A
Piezīmes
Kods
96.23.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju uzglabāšana
Rīcība
A
Piezīmes
T.sk.fermentācijas atliekas, komposts, pārstrādāti kūtsmēsli un pārstrādātu kūtsmēslu produkti u.c.produkti mēslojumam, piemēram, gaļas- kaulu milti (2.kat.) un pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, izņemot uzņēmumus, kas reģistrēti ar 23.9 kodu
Kods
96.24.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Neapstrādātu kūtsmēslu, ko ieved no citām dalībvalstīm, lietotājs augsnes mēslošanai bez tiesībām laist tirgū
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
96.25.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju maisīšana ar sastāvdaļām, kas nepieļauj maisījumu turpmāku izmantošanu dzīvnieku barošanai
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
96.26.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Organisko mēslojumu un augsnes ielabotāju mazumtirdzniecība
Rīcība
R
Piezīmes
Nereģistrē personas, kas pārdod oriģinālos MT iepakojumus līdz 50 kg (MK 274 23.6 punkts)
Kods
96.27.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Blakusproduktu un/vai atvasināto produktu transformēšana kompostā
Rīcība
A
Piezīmes
ražošanā izmanto tikai kūtsmēslus un izņemot tos, kas minēti 23.15
Kods
96.28.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Cita blakusproduktu un atvasināto produktu apritē reģistrēta darbība
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
96.29.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Lolojumdzīvnieku barības ražošana
Rīcība
A
Piezīmes
Ražo tikai sausos barības maisījumus lolojumdzīvniekiem. Papildus jāatzīst darbība uzņēmumiem, kuri atzīti vai reģistrēti saskaņā ar Reg.(EK) 183/2005 (Kodi:122.3.;122.7.;122.8 ;128.9.)
Kods
96.30.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Jēlas lolojumdzīvnieku barības mazumtirdzniecība
Rīcība
R
Piezīmes
Kods
100.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmums, kas nav PVD veterinārās uzraudzības objekts
Rīcība
Piezīmes
Kods
100.1.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Uzņēmums, kas nav PVD veterinārās uzraudzības objekts
Rīcība
Piezīmes
Kods
100.3.
Uzņēmuma/objekta darbības veids
Savvaļas dzīvnieku infekcijas slimību izmeklēšana
Rīcība
Piezīmes
Apzīmējumi
A - Pakļauts atzīšanai
L - Pakļauts licencēšanai
PR - Reģistrējams pēc pirmsreģistrācijas pārbaudes
R - Reģistrējams
Piezīmes
--